12/7/53

ตกแต่งตู้ปลา

คราวนี้เรามาเริ่มตกแต่งตู้ปลากันดีกว่า


  • ต้นไม้น้ำ

เพื่อน ๆ ควรที่จะตกแต่งตู้ปลาให้ดูสวยงาม โดยการปลูกไม้น้ำลงไปในตู้ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตู้ปลา การเลือกต้นไม้น้ำนั่น เพื่อน ๆ ควรเลือกพันธุ์ของต้นไม้ด้วย เมื่อเพื่อน ๆ ได้ไม้น้ำที่ควรใส่ในตู้ปลาแล้ว เพื่อน ๆ ต้องมาเตรียมพรรณไม้น้ำก่อนลงตู้ โดยเพื่อน ๆ ต้องเริ่มจาก

เพื่อน ๆ ควรทำความสะอาดพรรณไม้น้ำก่อนนำลงไปในตู้ เพื่อที่เพื่อน ๆ จะได้กำจัดเชื้อโรคที่ติดมากับพรรณไม้น้ำ เพื่อน ๆ สามารถทำได้โดย เตรียมน้ำที่ผสมกับกับด่างทับทิม แบบเจือจาง และแช่ไว้ประมาณ 5 – 10 นาที แต่เพื่อน ๆ ไม่ต้องตกใจน่ะ เพราะว่าเมื่อเพื่อน ๆ นำต้นไม้น้ำขึ้นมา ลำต้นเค้าจะเป็นสีชมพูที่ติดด่างทับทิมนั่นเอง และยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ที่ความเข้มข้นประมาณ 0.5% ประมาณ 30 วินาที – 1 นาที เท่านั้นพอ


  • กรวดสำหรับใส่ตู้ปลา

เพื่อน ๆ ควรที่จะเลือกกรวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตรเท่านั้น ที่นิยมใช้กันมาก จะเรียกว่า กรวดแก้ว เบอร์ 1 – 3


  • ระบบกรอง

เพื่อน ๆ ไม่ควรใช้กรองใต้ตู้ ควรเลือกใช้ระบบกรองที่แยกออกมาต่างหาก เช่น เพื่อน ๆ อาจจะกั้นข้างตู้ ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อทำเป็นห้องกรอง หรือไม่อย่างนั้น เพื่อน ๆ อาจหาซื้อตู้กรองแบบภายนอกสำเร็จรูปก็ได้ แต่จะมีราคาค่อนข้างสูง


  • ระบบแสงสว่าง

ในตู้ปลาหมอสีควรที่จะมีแสงสว่าง และควรที่มีจำนวนไฟมากกว่าตู้ปลาทั่ว ๆ ไป เช่นในตู้ขนาด 48” เพื่อน ๆ ควรใช้ไฟ หลอดฟูออเรสเซ็นท์ ขนาด 36 วัตต์ ประมาณ 1 – 2 หลอด เพื่อประโยชน์ คือ ต้นไม้น้ำนั่นต้องการแสงสว่างในการสร้างอาหาร และเพื่อน ๆ ควรเลือกหลอดไฟที่ให้แสงได้กับต้นไม้ด้วย
คราวนี้เพื่อน ๆ ลองมาดูตลาดของปลาหมอสีกันดีกว่า

ตลาดของปลาหมอสี จะมีอยู่ 2 อย่าง คือ ตลาดส่งออก และตลาดภายในประเทศ แต่ถ้าเพื่อน ๆ สนใจที่จะทำตลาดต่างประเทศ เพื่อน ๆ ต้องเน้นเรื่อง คุณภาพ ของสายพันธุ์เป็นอันดับแรก และปลาที่จะส่งออกจะต้องไม่มีโรคติดต่อด้วย ในด้านตลาดต่างประเทศนั่น เรามีคู่แข่งที่หน้ากลัว คือ ประเทศไต้หวั่น เพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องตลาดของปลาหมอสีได้ในภาคต่อไปน่ะ